לימודי תעודה בעריכת לשון

לימודי תעודה בעריכת לשון

 

תוכנית חד-שנתית מתוקשבת

המיועדת לבעלי תואר ראשון

בוגרינו משמשים כעורכי לשון בהוצאות ספרים, במערכות עיתונים וכתבי עת, בתקשורת המשודרת ובגופים מוסדיים.

הורדת דף מידע

לפרטים והרשמה יש לפנות למזכירות המחלקה ללשון העברית בכתובת:

Hebrew-language.dept@biu.ac.il

טל': 03-5318226

הלימודים אינם מעניקים תואר אקדמי.