פרופ' עירית קופפרברג, ראש מכון שחק לחקר שפה, חברה ותקשורת, מכללת לוינסקי נושא ההרצאה: צבירים וקשרים פיגורטיביים בשיח מצוקה ובעיות: היבטים תאורטיים ומתודולוגיים

19/01/2016 - 14:00

פרופ' עירית קופפרברג, ראש מכון שחק לחקר שפה, חברה ותקשורת, מכללת לוינסקי נושא ההרצאה: צבירים וקשרים פיגורטיביים בשיח מצוקה ובעיות: היבטים תאורטיים ומתודולוגיים