פרופ' מיכאל ריז'יק, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר אילן נושא ההרצאה: לשון המשנה במעבר מכתבי יד לכתב היד ומכתבי יד לדפוסים: הרמוניות פנימיות מתחלפות

29/12/2015 - 14:00

פרופ' מיכאל ריז'יק, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר אילן

נושא ההרצאה: לשון המשנה במעבר מכתבי יד לכתב היד ומכתבי יד לדפוסים: הרמוניות פנימיות מתחלפות