עדי אמסטרדם, דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב נושא ההרצאה: מאחורי התרגום העברי של 'הפרוטוקולים של זקני ציון'

24/11/2015 - 14:00

עדי אמסטרדם, דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב נושא ההרצאה: מאחורי התרגום העברי של 'הפרוטוקולים של זקני ציון'