דורון רובינשטיין, האקדמיה ללשון העברית נושא ההרצאה: מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית ואתר 'מאגרים'

10/11/2015 - 14:00

דורון רובינשטיין, האקדמיה ללשון העברית

נושא ההרצאה: מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית ואתר 'מאגרים'