הרצאה שנתית לזכרו של פרופ' מנחם-צבי קדרי ז"ל וטקס הענקת פרסים מטעם קרן פרס מנחם-צבי קדרי לזכרם של פרופ' מנחם-צבי ולאה קדרי

27/05/2015 - 17:00

הרצאה שנתית לזכרו של פרופ' מנחם-צבי קדרי ז"ל
וטקס הענקת פרסים
מטעם קרן פרס מנחם-צבי קדרי
לזכרם של פרופ' מנחם-צבי ולאה קדרי

יתקיימו אי"ה ביום רביעי, ט' בסיוון תשע"ה
27 במאי 2015
 באולם בק, בניין יהדות 410
באוניברסיטת בר-אילן
 

לפרטים