ד"ר אוהד כהן: מעמדן התחבירי של צורות הפועל עם הסיומת -ן בפרוזה המקראית מתקופת בית ראשון

26/05/2015 - 14:00