פרופ' רון כוזר: על הצורך להבחין בין חלקי דיבר פשוטים לחלקי דיבר משוימים

14/04/2015 - 14:00

למצגת ההרצאה ראו כאן