ד"ר שפרה קיש: קהילות מסַמנות בקרב ערביי הנגב

24/03/2015 - 14:00