ד"ר רבקה שמש-ריסקין: השימוש במושא הפנימי בלשון המקרא ובלשון התנאים

10/03/2015 - 14:00

למצגת ההרצאה ראו כאן