ערב עיון לכבוד צאת ספרה של ד"ר מלכה מוצ'ניק

24/12/2014 - 15:30

ערב עיון לכבוד צאת ספרה של ד"ר מלכה מוצ'ניק 

The Gender Challenge of Hebrew