מר עמנואל מסטיי: לשון חז"ל – בין בבל לארץ ישראל על פי קטעי הגניזה של התלמוד הירושלמי

20/01/2015 - 14:00