ד"ר פנינה שוקרון-נגר: הבניית פרדוקסים בשיח החדשותי – אמצעים לשוניים ופונקציות רטוריות

06/01/2015 - 14:00

למצגת ההרצאה ראו כאן