ד"ר עדה ורטהיימר: 'המבנה הזה הוא מבנה שהוא מבנה עם עודפות': עיון מחודש במבנה תחבירי נפוץ בעברית

09/12/2014 - 14:00

להלן מצגת ההרצאה של ד"ר עדה ורטהיימר:

/files/hebrew/shared/mtsgt_lhrtsh_bbr_yln_dtsmbr_2014.pptx