פרופ' יעל זיו: ביטויי עמדה נבחרים בקורפוס מעמ"ד – תפוצה, תפקידים ואתגרים בניתוח

25/11/2014 - 14:00

ראו מצגת ההרצאה:

/files/hebrew/shared/bytvyy_mdh_hrtsh_br_yln_25.11.14_2.pptx