ד"ר נמרוד שתיל: מקומו של המשקל במוחו של הדובר העברי בן ימינו

28/10/2014 - 14:10