אשורולוגיה: ד"ר נגה איילי דרשן: "לשאלת המוצא המערבי של אנומה אליש לאור מסורות ממצרים, חת וישראל"

13/05/2014 - 14:00

ד"ר נגה איילי דרשן: "לשאלת המוצא המערבי של אנומה אליש לאור מסורות
ממצרים, חת וישראל"