אשורולוגיה: ד"ר שון זליג אסטר: "השימוש בכתובות מלכותיות ניאו-בבליות בישעיה מ-סו"

01/04/2014 - 14:00

ד"ר שון זליג אסטר: "השימוש בכתובות מלכותיות ניאו-בבליות בישעיה מ-סו"