אשורולוגיה: פרופ' צבי אבוש: "Mesopotamian Magic in Action: A Ceremony פרופ' צבי אבוש Against Witchcraft"

18/03/2014 - 16:00

 פרופ' צבי אבוש: "Mesopotamian Magic in Action: A Ceremony פרופ' צבי אבוש Against Witchcraft"