ד"ר אורי מור: "לא לפעול" ו"אין לפעול" בעברית של הבית השני

08/04/2014 - 14:00

ח' בניסן 

8 באפריל 2014

ד"ר אורי מור, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"לא לפעול" ו"אין לפעול" בעברית של הבית השני