ד"ר נגה איילי-דרשן: תמורות תיאולוגיות בתפילות המלכים הניאו-בבליים

10/06/2014 - 14:00

י"ב בסיון 

10 ביוני 2014

ד"ר נגה איילי-דרשן, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת בר-אילן

תמורות תיאולוגיות בתפילות המלכים הניאו-בבליים