ד"ר שון זליג אסטר: אתגרים בהוראת העברית באוניברסיטה לבוגרי תיכונים דתיים בארה''ב

29/04/2014 - 14:00

כ"ט בניסן 

29 באפריל 2014

ד"ר שון זליג אסטר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

אתגרים בהוראת העברית באוניברסיטה לבוגרי תיכונים דתיים בארה''ב