ד"ר אסתר הבר: לילקוט השורשים השלם של המילים והצורות הכנעניות מלוחות אל-עמארנה ואוצר לשון המקרא

25/03/2014 - 14:00

כ"ג באדר ב' 

25 במארס 2014

ד"ר אסתר הבר, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת בר-אילן

לילקוט השורשים השלם של המילים והצורות הכנעניות מלוחות אל-עמארנה ואוצר לשון המקרא