ד"ר צבי סדן, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן התיאוריה והמעשה של המילונאות האלקטרונית: תמונת המצב

14/01/2014 - 14:00 - 16:00