פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, המחלקה לנת"ך על שם זלמן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן המצאות לשוניות בספר איוב

10/12/2013 - 14:00 - 15:30

הקולוקוויום המחלקתי של המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות תשע"ד אוניברסיטת בר-אילן

 

כולכם מוזמנים להרצאה הבאה במסגרת הקולוקוויום, שתתקיים בז' בטבת תשע"ד, 10 בדצמבר 2013

 

 

פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר,  אוניברסיטת בר-אילן

המצאות לשוניות בספר איוב

 

 ההרצאה תתקיים בשעה 14:00 – 15:30 בבניין 403  חדר 113