פרופ' ממיכאל סוקולוף, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן המחקר המילוני של הארמית הנוצרית הארצישראלית

19/11/2013 - 14:00 - 15:30