פרופ' זוהר לבנת, ראש המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן - חקר השיח בישראל

05/11/2013 - 14:00 - 15:30