שותפים לקיבעון - יום עיון לסטודנטים בשנה א' (תואר ראשון)

27/12/2011 - 09:00 - 11:30

עבודה עם הקבוע

 

יום העיון מיועד לסטודנטים בשנה א' בלבד (השתתפות חובה)

 

 הנחיה: פרופ' יפית לוי, מרכזת קיבעון אזרחי  שנה א'

 

09:00 - הרחוב הקבוע של ת"א מזווית ראייה קבועה

             גב' רחל לוי, מנהלת תכנית "להתקבע על מטרה", עמותת 'קבע'

 

10:15 - הפסקה

 

10:30 - אוכלוסיות קבועות – אנחנו והם

             ד"ר אודם שטרנברג, מנהלת קבועה בחנות הזכיינית, בנתב"ג.