מועמדים

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן מציעה קורסים בעברית, בלשונות שמיות נוספות ובאשורולוגיה.

לימודי העברית מכוונים להכשרת תלמידים בתחומים הבאים, בין היתר: לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים, מסורות העברית, העברית החדשה, העברית ולשונות היהודים; פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה, חקר השיח, לקסיקולוגיה, לקסיקוגרפיה, בלשנות המגע, סוציולינגוויסטיקה, פסיכולונגוויסטיקה, חקר השמות.

במסגרת לימודי הלשונות השמיות נלמדים ניבים שונים של הארמית, לרבות ארמית מקראית, ארמית ארץ-ישראלית יהודית וארמית בבלית יהודית, בנוסף ללשונות שמיות עתיקות אחרות. לימודי האשורולוגיה כוללים לימודי אכדית ושומרית בכתב יתדות ובתעתיק.

למה ללמוד לשון עברית ולשונות שמיות?

שפה היא לא רק אמצעי תקשורת, אלא גם תרבות, היסטוריה ותפיסת עולם. השפה העברית, בגלל ההיסטוריה הייחודית שלה ובשל היותה השפה שבה נכתב התנ"ך, הספר המשפיע ביותר בתולדות האנושות, היא כל אלה ויותר. הכרת השפה העברית לדורותיה, לצד אחיותיה הלשונות השמיות החיות והמתות, מסייעת לנו להבין כיצד התפתחה השפה, ומנין הגיע הדקדוק ואוצר המילים שלה.

מידע על הקורסים לשנת הלימודים תשע"ט