פרופ' עדינה מושבי

פרופ'
פרופ' עדינה מושבי
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

 

 

 

פרסומים

ספרים (מחברת)                                                                                            

Word Order in the Biblical Hebrew Finite Clause: A Syntactic and Pragmatic Analysis of Preposing, Linguistic Studies in Ancient West Semitic, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2010 (204 pp.)

מאמרים

“A Selective Glossary of Aramaic Texts in Egyptian Script,” Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, eds. J. Hoftijzer and K. Jongeling, Leiden: Brill, 1995, 2:1249-1266 (with R. C. Steiner).

“The Discourse Functions of Object/Adverbial-Fronting in Biblical Hebrew,” in Biblical Hebrew in its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives, eds. S. E. Fassberg and A. Hurvitz, Publication of the Institute for Advanced Studies 1, Jerusalem: Magnes and Winona Lake: Eisenbrauns, 2006, 231-45. 

כיצד להבחין בין מילים מכלילות לבין מילים פוליסמיות בעברית של המקרא: עיון בפועל "ביקש", לשוננו סו, א-ב, (תשס"ד), 31 -48.

הטופיקליזציה בעברית של המקרא, לשוננו סט,א-ב (תשס"ז), 7 -30.

הקדמת הפוקוס בעברית המקראית, לשוננו עא, א-ב (תשסט), 35 -.55  

“Syntactic Evidence for a Clausal Adverb הלא in Biblical Hebrew,” Journal of Northwest Semitic Languages 33 (2007): 51-63.

הלא as a Discourse Marker of Justification in Biblical Hebrew,” Hebrew Studies 48 (2007): 171-186.

“Two Types of Argumentation Involving Rhetorical Questions in Biblical Hebrew Dialogue,” Biblica 90 (2009): 32-46.

“‘Is That Your Voice, My Son David?’ Conducive Questions in Biblical Hebrew,” Journal of Northwest Semitic Languages, 36 (2010): 65-81.

“Can a Positive Rhetorical Question have a Positive Answer in the Bible,” Journal of Semitic Studies 56 (2011): 253-273.

“Rhetorical Question or Assertion?  The Pragmatics of הלא in Biblical Hebrew,” Journal of the Ancient Near Eastern Society 32 (2011): 91-105.

“Verbal Clause, Biblical Hebrew,” Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. G. Khan, Leiden: Brill (2013), 904-910.

“Interrogative Clause, Biblical Hebrew,” Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. G. Khan, Leiden: Brill (2013), 306-316. 

“Word Order, Biblical Hebrew,” Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. G. Khan, Leiden: Brill (2013), 991-998. 

“What Can I Say? Implications and Communicative Functions of Rhetorical “WH” Questions in Classical Biblical Hebrew Prose,” Vetus Testamentum 64 (2014): 93-108.

“The Communication Functions of Content (“WH”) Questions in Classical Biblical Hebrew Prose,” Journal of North-West Semitic Languages 39 (2014): 69-87.

“Between Dialectic and Rhetoric: Rhetorical Questions Expressing Premises in Biblical Prose Argumentation. Vetus Testamentum 65 (2015): 136-151.

בהכנה

ספרים (עורכת)

(With Tania Notarius) Studies in Biblical Hebrew Linguistics. Linguistic Studies in Ancient West Semitic. Indiana: Eisenbrauns.

קורסים

תחביר הלשון העברית, טקסטים מקראיים, פרקים בלשון המקרא, סמנטיקה של לשון המקרא, תחביר לשון המקרא, פרקים בפרגמטיקה של לשון המקרא

 

תחומי מחקר

תחביר לשון המקרא, פרגמטיקה וחקר השיח של לשון המקרא, סדר מילים, סמנטיקה לקסיקלית של לשון המקרא, תיאוריית הארגומנטציה, תיאוריית הנימוס