מערכת שעות תשע"ט

קוד מלא

שם

מועד

שע' סמ' א'

שע' סמ' ב'

נק"ז

שמות מרצים

שם באנגלית

חדר

סוג מפגש

12001-01

תורת הניקוד (ללא מתמחים)

ב'16:00-18:00

2

2

2

אביעוז חגית

Vocalization

מ.ישראל-507 - 3

הרצאה

12003-01

תחביר העברית החדשה (ללא מתמחים)

ב'18:00-20:00

 

2

1

הבר אסתר

Syntax of Modern Hebrew

מ.ישראל-507 - 3

תרגיל

12100-01

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ב'14:00-16:00
ב'14:00-16:00

2

2

2

אביעוז חגית

Vocalization and Fundamentals of the Language

מ.ישראל-604 - 14
מ.ישראל-502 - 6

תרגיל

12104-01

יסודות התחביר למתמחים

א'12:00-14:00

2

 

1

שמש-ריסקין רבקה

Fundamentals of Syntax

יהדות-403 - 218

תרגיל

12108-01

הדרכה ביבליוגרפית

ג'12:00-14:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

Bibliographical Guidance

יהדות-403 - 113

תרגיל

12110-01

תולדות הלשון העברית

ב'18:00-20:00

2

 

1

דילמון רקפת

History of the Hebrew Language

מ.ישראל-507 - 3

הרצאה

12116-01

מבוא לבלשנות שמית

ה'10:00-12:00

 

2

1

איילי-דרשן נגה

Introduction to Semitic Linguistics

יהדות-404 - 115

הרצאה

12120-01

תורת ההגה

ה'14:00-16:00

 

2

1

דילמון רקפת

Phonology

יהדות-404 - 114

הרצאה

12132-01

מבוא לבלשנות כללית

ה'12:00-14:00

2

 

1

דטנר אליצור

Introduction to General Linguistics

מ.ישראל-505 - 3

הרצאה

12134-01

בלשנות כללית ופונטיקה

ה'12:00-14:00

 

2

1

דטנר אליצור

General Linguistics and Phonetics

מ.ישראל-505 - 3

תרגיל

12202-01

תורת הצורות א'

ב'16:00-18:00

2

 

1

ריז'יק מיכאל

Morphology A

מ.ישראל-605 - 12

הרצאה

12203-01

תורת הצורות ב'

ב'16:00-18:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

Morphology B

יהדות-404 - 115

הרצאה

12208-01

תחביר הלשון העברית

ג'10:00-12:00

2

2

2

מושבי עדינה

Syntax of the Hebrew Language

יהדות-404 - 115

הרצאה

12214-01

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

ג'16:00-18:00

2

2

2

פורד ג'יימס נתן

Biblical Aramaic and Related Sources

מ.ישראל-604 - 205

תרגיל

12220-01

לשון חכמים

ב'10:00-12:00

2

 

1

שמש-ריסקין רבקה

Mishnaic Hebrew

יהדות-403 - 217

הרצאה

12222-01

לשון חכמים

ב'10:00-12:00

 

2

1

שמש-ריסקין רבקה

Mishnaic Hebrew

יהדות-410 - 6

תרגיל

12231-01

טקסטים מקראיים

ב'14:00-16:00

 

2

1

הבר אסתר

Biblical Texts

יהדות-410 - 6

תרגיל

12234-01

סמינריון בעברית החדשה

ג'12:00-14:00

2

2

2

דילמון רקפת

Seminar/Modern Hebrew

מ.ישראל-605 - 64

סמינריון

12290-01

בחינת בקיאות

 

 

2

 

דילמון רקפת, ריז'יק מיכאל

Proficiency Examination

 

בחינה

12303-01

סמנטיקה לקסיקלית

ג'12:00-14:00

2

 

1

שמש-ריסקין רבקה

Lexical Semantics

מ.ישראל-502 - 9

הרצאה

12304-01

סמנטיקה של המשפט

ג'12:00-14:00

 

2

1

שמש-ריסקין רבקה

Sentence Semantics

מ.ישראל-502 - 9

הרצאה

12315-01

טקסטים בעברית החדשה

ג'10:00-12:00

2

 

1

דילמון רקפת

Modern Hebrew Texts

מ.ישראל-507 - 6

הרצאה

12410-01

פרקים בלשון המקרא

ב'12:00-14:00
ב'12:00-14:00

2

2

2

מושבי עדינה

Seminar/Biblical Hebrew

יהדות-410 - 125
יהדות-410 - 226

סמינריון

12410-02

פרקים בלשון המקרא

ב'14:00-16:00

2

2

2

מושבי עדינה

Seminar/Biblical Hebrew

מ.ישראל-504 - 3

סמינריון

12512-01

לשון הפיוט

ג'12:00-14:00

2

 

1

ריז'יק מיכאל

The Language of Piyyutim

מ.ישראל-507 - 4

הרצאה

12630-01

מבוא לחקר השיח

ג'08:00-10:00

2

 

1

לבנת זהר

Introduction to Discourse Analysis

יהדות-404 - 115

הרצאה

126300-01

מבוא לחקר השיח

ג'08:00-10:00

2

 

1

לבנת זהר

*

יהדות-404 - 115

סמינריון

12724-01

פרקים בפרגמטיקה

א'14:00-16:00

2

 

1

לבנת זהר

Topics in Pragmatics

יהדות-410 - 6

הרצאה

12730-01

פרקים בפרגמטיקה

א'14:00-16:00

2

 

1

לבנת זהר

Topics in Pragmatics

יהדות-410 - 6

סמינריון

12750-01

סוגיות בתחביר לשון חכמים

ג'10:00-12:00

2

2

2

שמש-ריסקין רבקה

Issues in Mishnaic Hebrew Syntax

יהדות-410 - 6

הרצאה

12751-01

סוגיות התחביר לשון חכמים

ג'10:00-12:00

2

2

2

שמש-ריסקין רבקה

Issues in Mishnaic Hebrew Syntax

יהדות-410 - 6

סמינריון

12761-01

בחינת סיום לתואר שני מסלול ב'

 

2

2

 

פורד ג'יימס נתן, ריז'יק מיכאל

Final Examination for the Masters Degree Track B

 

בחינה

12762-01

תיזה לתואר שני

 

2

2

 

טרם נקבע

MA Thesis

 

תיזה

12763-01

קריאה בקערות מאגיות ארמיות מבבל

ה'16:00-18:00

2

2

2

פורד ג'יימס נתן

Readings in Aramaic Incantation Bowls from Babylonia

יהדות-410 - 6

הרצאה

12768-01

עבודה שוות ערך לתיזה

 

2

2

 

טרם נקבע

Essay Equivalent to a Thesis

 

עבודה

12772-01

הדרכה לכתיבה מדעית

ג'16:00-18:00

2

 

1

לבנת זהר

Scientific Writing

מ.ישראל-605 - 105

סדנה

12788-01

סוגיות בדקדוק העברית החדשה

א'10:00-12:00

2

 

1

שורצולד אורה

Topics in Contemporary Hebrew Grammar

יהדות-410 - 6

הרצאה

12817-01

קולוקויום מחלקתי


ג'14:00-16:00

2

2

 

לבנת זהר

Departmental Colloquium

יהדות-404 - 101

קולוקויום

12819-01

קולוקויום מחלקתי


ג'14:00-16:00

2

2

 

לבנת זהר

Departmental Colloquium

יהדות-404 - 101

קולוקויום

12825-01

לשון התפילה


ג'16:00-18:00

2

2

2

ריז'יק מיכאל

The Language of the Liturgy

יהדות-410 - 6

הרצאה

12826-01

לשון התפילה


ג'16:00-18:00

2

2

2

ריז'יק מיכאל

The Language of the Liturgy

יהדות-410 - 6

סמינריון

12848-01

מנדעית למתחילים

א'16:00-18:00
ה'14:00-16:00

4

 

2

פורד ג'יימס נתן

Elementary Mandaic

מ.ישראל-502 - 25
יהדות-410 - 6

הרצאה

12849-01

מנדעית למתקדמים

ג'18:00-20:00
ה'14:00-16:00

 

4

2

פורד ג'יימס נתן

Advanced Mandaic

יהדות-410 - 6
יהדות-410 - 6

הרצאה

12860-01

אכדית למתחילים א'

ג'10:00-14:00

4

 

2

איילי-דרשן נגה

Elementary Akkadian A

מ.ישראל-502 - 23

הרצאה

12861-01

אכדית למתחילים ב'

ג'10:00-14:00

 

4

2

איילי-דרשן נגה

Elementary Akkadian B

מ.ישראל-502 - 23

תרגיל

12900-01

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

לבנת זהר

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-02

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

מוצ'ניק מלכה

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-03

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

מושבי עדינה

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-04

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

שמש-ריסקין רבקה

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-05

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

סדן (סאסאקי) צבי (צוגויה)

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-06

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

פורד ג'יימס נתן

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-07

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

פורד ג'יימס נתן

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-08

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

איילי-דרשן נגה

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-09

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

ריז'יק מיכאל

Research Tutorial

 

הדרכה

12900-10

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

שורצולד אורה

Research Tutorial

 

הדרכה

129020-01

דת ושלטון במסופוטמיה

ה'12:00-14:00

2

2

2

איילי-דרשן נגה

Religion and Politics in Mesopotamia: Advanced Akkadian

מ.ישראל-604 - 14

הרצאה

129070-01

שאלות ותשובות במקרא

ג'12:00-14:00

 

2

1

מושבי עדינה

Questions and Answers in Biblical Hebrew

יהדות-410 - 6

הרצאה

129071-01

סוגיות לשון ומגדר

א'12:00-14:00

2

 

1

בר-זיו לוי מירי

Topics in Language and Gender

יהדות-410 - 6

הרצאה

129072-01

שאלות ותשובות במקרא

ג'12:00-14:00

 

2

1

מושבי עדינה

Questions and Answers in Biblical Hebrew

יהדות-410 - 6

סמינריון

129074-01

סוגיות לשון ומגדר

א'12:00-14:00

2

 

1

בר-זיו לוי מירי

Lnguage and Gender

יהדות-410 - 6

סמינריון

129090-01

שמית מערבית ניבים ותרבויות

ה'10:00-12:00

2

 

1

איילי-דרשן נגה

West-Semitic: Dialects and Cultures

יהדות-410 - 6

הרצאה

12999-01

עבודת דוקטור

 

 

 

 

טרם נקבע

Dissertation

 

דיסרטציה