הסמינריון המחלקתי תשע"ח לתלמידים מתקדמים

את תכנית הסמינריון המחלקתי לשנת תשע"ח ראו כאן