הסמינריון המחלקתי תשע"ז לתלמידים מתקדמים

את תכנית הסמינריון המחלקתי לשנת תשע"ז ראו כאן