מבחני הפטור

הדרכה לדוברי עברית כשפה ראשונה

הדרכה ללומדי עברית כשפה שנייה

המועד הקרוב לבחינות הפטור

מועדי מבחני פטור בהבעה עברית לשנת תשע"ח

30.11.2017

יב' בכסלו

יום חמישי

9:00

25.03.2018

ט' בניסן

יום ראשון

9:00

30.07.2018

יח' באב

יום שני

9:00