הזמנה לים עיון בנושא: שפה, חברה ומגדר לכבודה של פרופ' מלכה מוצ'ניק עם צאתה לגמלאות ביום חמישי, יא בשבט תשע"ט, 17 בינואר 2019