תואר שני

תכניות המחלקה לתואר השני:

  • מסלול ישיר

    • - מסלול ישיר עם תזה

    • - מסלול ישיר ללא תזה

  • מסלול רגיל

    • - מסלול רגיל עם תזה

    • - מסלול רגיל ללא תז

הרשמה לתואר שני