תואר ראשון

תכניות המחלקה לתואר הראשון

 

  • מקצוע מורחב
  • מקצוע ראשי
  • מסלול דו-ראשי
    • - מסלול דו-ראשי מובנה
    • - מסלול דו-ראשי לא מובנה
  • מקצוע משני